Aandachtspunten voor de cursisten

Uit ervaring kan ik u vertellen dat een EHBO cursus een vrij intensieve cursus is, waarbij veel praktische vaardigheden worden geoefend. Om ervoor te zorgen dat de lessen soepeltjes verlopen, wil ik graag uw aandacht voor de volgende punten:

  • De cursus bestaat voor een deel uit theorie en een deel uit praktijk. Neem een schrijfblok en pen mee om aantekeningen te maken,
  • Doordat de cursus vrij intensief is, is het zeer gewenst dat u alle lessen volgt,
  • Aangezien we nogal eens op de grond zullen werken is het zeker raadzaam om makkelijke kleding aan te trekken,
  • In het lesrooster kunt u achter het onderwerp het hoofdstuknummer van het opleidingsboekje vinden. Lees dit hoofdstuk door voor de les. Tijdens de les is er dan gelegenheid om vragen te stellen,
  • Een mobiele telefoon is heel makkelijk, maar zet deze tijdens de les uit of op stil,
  • Wilt u voor de reanimatie lessen GEEN lippenstift op doen. Als lippenstift op de reanimatiepoppen komt, krijgen we dit er niet meer af,
  • De EHBO cursus is op donderdagavond,
  • We beginnen om 20:00 dus kom op tijd.

Dan wens ik u een leerzame en gezellige cursus toe.
Tot ziens op de eerste lesavond.