EHBO cursus

In mei start er een reanimatiecursus, stuur een e-mail aan info@ehbooegstgeest.nl om je aan te melden.

In het najaar start er weer een beginnerscursus.

Tijdens de cursus leert u wat u wel en wat juist niet moet doen met een slachtoffer of acuut zieke.

Ook wordt er uitgebreid ingegaan op de reanimatie en het gebruik van de AED (Automatische externe defibrillator)
Ook Eerste Hulp aan kinderen is opgenomen in de cursus. Het Oranje Kruis heeft deze keuze gemaakt omdat er, met uitzondering van verslikking en reanimatie, feitelijk geen verschillen zijn tussen de gewone Eerste Hulp en Eerste Hulp aan kinderen.

De cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van “Het Oranje Kruis” en de Nederlandse Reanimatieraad. Het examen vragen wij aan bij “Het Oranje Kruis” en als de cursist slaagt, krijgt hij een diploma van “Het Oranje Kruis”

Verdere informatie:

Hier kunt u zich ook  opgeven voor deze cursus.
E-mail: info@ehbooegstgeest.nl

Vermeld zeker de volgende punten in de mail als u zich aanmeldt voor een opleidingscursus of vervolgcursus:

  • Voornaam
  • Voorletters *
  • Tussenvoegsel *
  • Achternaam *
  • Adres
  • Postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer en/of mobiele telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Geboortedatum **

* Deze gegevens worden ook op het diploma vermeldt. Vul deze zo compleet mogelijk in.

** De cursist moet op de dag van examen minimaal 16 jaar zijn. Het Oranje Kruis vraagt naar de geboortedatum op het examenformulier.

Cursuskosten: € 205,=
U krijgt daarvoor: Lesboekje, oefenmateriaal en examenkosten.
Locatie:
Hofdijckschool
Hazenboslaan 1
2341 SE Oegstgeest
Wanneer:
Iedere donderdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur. Behalve tijdens de schoolvakantie’s.
Zie ook het lesrooster

TIP: Een aantal zorgverzekeraars vergoeden als u een aanvullende verzekering hebt (een deel van) het cursusgeld van een EHBO-cursus. Informatie hierover kunt u vragen bij uw zorgverzekeraar of kijk op  http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus