Opleidingscursus

1 November 2018 start EHBO Vereniging Oegstgeest weer met een opleidingscursus Eerste Hulp. Tijdens de cursus leert u wat u wel en wat juist niet moet doen met een slachtoffer of acuut zieke.

Ook wordt er uitgebreid ingegaan op de reanimatie en het gebruik van de AED (Automatische externe defibrillator)
Ook Eerste Hulp aan kinderen is opgenomen in de cursus. Het Oranje Kruis heeft deze keuze gemaakt omdat er, met uitzondering van verslikking en reanimatie, feitelijk geen verschillen zijn tussen de gewone Eerste Hulp en Eerste Hulp aan kinderen.

De cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van “Het Oranje Kruis” en de Nederlandse Reanimatieraad. Het examen vragen wij aan bij “Het Oranje Kruis” en als de cursist slaagt, krijgt hij een diploma van “Het Oranje Kruis”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Hier kunt u zich ook  opgeven voor deze cursus.
E-mail: info@ehbooegstgeest.nl
telefoonnummer : 071 5764136

Cursuskosten: € 195,=
U krijgt daarvoor: Lesboekje, oefenmateriaal en examenkosten.
Locatie:
Hofdijckschool
Hazenboslaan 1
2341 SE Oegstgeest
Wanneer:
Iedere donderdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur. Behalve tijdens de schoolvakantie’s.
Zie ook het lesrooster

TIP: Een aantal zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) het cursusgeld van een EHBO-cursus. Informatie hierover kunt u vragen bij uw zorgverzekeraar of kijk op  http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus