Lesrooster hercertificeringslessen 2017 – 2018

Datum                         Onderwerp                                                                      Hoofdstuk

12/9/2017      Eerste hulp / Portofoontraining / Evenementen                     1 en 2

26/9/2017     Verleen verantwoorde eerste hulp                                              3.1 t/m 3.4
                         Ziekteklachten en kinderziekten                                                 3.9.6

10/10/2017   Bewusteloos en normale ademhaling /                                      3.6 en 3.7
                        mogelijk wervelletsel

24/10/2017   Levensbedreigende letsels en ziekten                                         3.8.1 t/m 3.8.3

7/11/2017      BLS/AED   (inschrijven verplicht)                                                3.5

21/11/2017   Ziekten met gevolgen voor de circulatie                                     3.8.4
                        Schedel en hersenletsel                                                                 3.8.5

12/12/2017  Elektriciteitsletsels / ernstige onderkoeling /                           3.8.5
                       hitteberoerte / vergiftiging 

19/12/2017   Lotusavond

9/1/2018      Grote en kleine epileptische aanval /                                         3.8.6
                       koortsstuipen /  hersenvliesontsteking

23/1/2018   BLS/AED   (inschrijven verplicht)                                               3.5

6/2/2018     Te laag / hoog bloedsuikergehalte                                               3.8.6
                      Beroerte en flauwte

20/2/2018   Lichte onderkoeling / Hitte kramp /                                          3.9.1
                       Hitte uitputting / wonden                                                             3.9.2

6/3/2018     ALV

20/3/2018  Kneuzing / verstuiking / spierscheur /                                      3.9.3
                      botbreuken en ontwrichting

3/4/2018     BLS/AED (inschrijven verplicht)                                                3.5

24/4/2018   Oogletsel / oorpijn / bloedneus / gebitsletsel /                       3.9.4
                       insectensteken / tekenbeten / zeediersteken                           3.9.5

8/5/2018    Lezing

15/5/2018  Lotusavond